Báo giá

+ Bản báo giá dưới đây mang tính chất tham khảo qua một số công trình công ty Việt Tín đã thi công khảng định

được chất lượng và uy tín với khách hàng.

+ Khách hàng quan tâm xin liên hệ qua đường dây nóng, sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ khảo sát theo từng

yêu cầu cụ thể để đưa ra biện pháp thi công, mức giá và tiến độ thi công tốt nhất cho các bạn ( Thời gian báo giá

chi tiết tối đa 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin của khách hàng đối với các công trình nhà ở, 1 ngày đối với hạng

mục sửa chữa căn hộ).