CÔNG TRÌNH KẾT CẤU THÉP

Thi công Kè Đá Hộc và đường xã Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên

Thi công Kè Đá Hộc và đường xã Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên

Công trình thi công Kè Đá Hộc và đường xã Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên được thực hiện bởi Việt Tín,...

Xem thêm
Thi công đường giao thông xã Chỉ Đạo Văn Lâm Hưng Yên

Thi công đường giao thông xã Chỉ Đạo Văn Lâm Hưng Yên

Công trình thi công đường giao thông xã Chỉ Đạo Văn Lâm Hưng Yên là một trong những công...

Xem thêm
Nhà máy sơn HT - Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B

Nhà máy sơn HT - Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B

Xây dựng nhà máy sơn HT, Công trình được Xây dựng 01 xưởng kết cấu thép 1500 m2, một nhà văn phòng 3 tầng x200m2 và...

Xem thêm
Sửa chữa và thêm tầng bằng kết cấu thép

Sửa chữa và thêm tầng bằng kết cấu thép

GIỚI THIỆU
- Tên công trình: Xưởng may đồ da xuất khẩu Giovanni

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giovanni Việt Nam

-...

Xem thêm
Xây lắp nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu

Xây lắp nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu

GIỚI THIỆU

- Tên công trình: Xây lắp nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu 

- Chủ đầu tư:...

Xem thêm